تعرفه های درج آگهی

در سایت Iranianuk118.com ، مشاغل در 16 مجموعه دسته بندی شده اند که هر یک از آنها حاوی زیر مجموعه ای مختلفی می باشد.

این 16 مجموعه اصلی در صفحه اول سایت و زیر مجموعه های آن در صفحه دوم و سوم سایت نمایش داده شده است.

با توجه به دسته بندی مشاغل به ترتیب بالا ، تبلیغات در سایت به سه بخش اصلی و یک بخش ویژه تقسیم می شوند:

1- پکیج طلایی:

با انتخاب پکیج طلایی تبلیغات شما در صفحه اصلی وبسایت Iranianuk118.com  نمایش داده می شود. انتخاب پکیج طلایی باعث می شود تبلیغ شما در یکی از 16 مجموعه اصلی  و در زیر مجموعه  به صورت رایگان نمایش داده می شود.

در واقع با انتخاب پکیج طلایی شما صاحب دو پکیج نقره ای و برنزی رایگان شده اید.

2- پکیج نقره ای:

با انتخاب پکیج نقره ای تبلیغ شما در یکی از 16 مجموعه اصلی نمایش داده می شود. با انتخاب پکیج نقره ای نمایش تبلیغ شما در زیر مجموعه مربوط به شاخه شغلی شما رایگان خواهد بود. 

3- پکیج برنزی:

با انتخاب پکیج برنزی تبلیغ شما در یکی زیر مجموعه های اصلی نمایش داده می شود.

4- تبلیغات ویژه:

در صورتیکه شما تبلیغات ویژه را انتخاب کنید تبلیغ شما در تمامی صفحات سایت نمایش داده می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:

02031010118

07365118118

تعرفه درج آگهی در سایت به ترتیب در جدول زیر آورده شده است: