گروه ها

لینکدونی

پیتزایی و چیکن شاپ

پیتزا شاپ

پیتزا شاپ

در استاکپورت منچستر میزبان هموطنان ایرانی با لدیدترین پیتزاها هستیم...

ادامه مطلب
پیتزاشاپ ایرانی17

پیتزاشاپ ایرانی17

طعم لذیذ پیتزا را با ما تجربه کنید...

ادامه مطلب
پیتزاشاپ ایرانی11

پیتزاشاپ ایرانی11

کیفیت بی نظیر و ارائه دهنده پیتزا های ویژه ای که در ایران نوش جان میکردید با همان کیفیت...

ادامه مطلب
پیتزا شاپ

پیتزا شاپ

بهترین های پیتزا را با ما در سالفورد منچستر تجربه کنید...

ادامه مطلب
پیتزاشاپ ایرانی در لیدز

پیتزاشاپ ایرانی در لیدز

کیفیت بی نظیر و ارائه دهنده پیتزا های ویژه ای که در ایران نوش جان میکردید با همان کیفیت...

ادامه مطلب
پیتزاشاپ ایرانی3

پیتزاشاپ ایرانی3

طعم لذیذ پیتزا را با ما تجربه کنید...

ادامه مطلب
پیتزا شاپ

پیتزا شاپ

ارائه دهنده انواع پیتزا ایتالیایی و انواع پیتزا سبزیجات و انواع پیتزا ایرانی و انواع پیتزای خانگی در منچستر...

ادامه مطلب
پیتزاشاپ ایرانی 13

پیتزاشاپ ایرانی 13

طعم لذیذ پیتزا را با ما تجربه کنید...

ادامه مطلب
پیتزاشاپ ایرانی18

پیتزاشاپ ایرانی18

ارائه دهنده پیتزا های ویژه با کیفیت بی نظیر ...

ادامه مطلب
پیتزاشاپ ایرانی 15

پیتزاشاپ ایرانی 15

ارائه دهنده پیتزا های ویژه با کیفیت بی نظیر...

ادامه مطلب
1234