کنسرت بزرگ ایران من

کنسرت بزرگ ایران من

کنسرت بزرگ ایران من

 
با حضور: همایون شجریان -سهراب پورناظری – تهمورس پورناظری


HOMAYOUN SHAJARIAN -SOHRAB POURNAZERI- TAHMOURES POURNAZERI

دو روز هیجانی

LONDON 29 SEP 2019
AT:Central Hall Westminster: Storey’s Gate, Westminster, London SW1H 9NH
INFO: 07747794876 – 079 77 717273RNAZERI

 

MANCHESTER | 30 SEP 2019
AT:Mersey Square, Stockport SK1 1SP
INFO: 07979050568

www.ticketbox.com