جشن رادیو جوان

جشن رادیو جوان

رادیو جوان با افتخار تقدیم می کند

دومین سال

به همراه دی جی های رادیو جوان

DJ TABA و  DEEJAY AL

زمان: جمعه 8 مارس 2019. ساعت:22:00

at the Oval Space

Buy ticket

https://hellopersian.com

29-32 The Oval, London E2 9DT, UK

Must be 18+

email: events@radiojavan.com

نقشه هوایی