کنسرت شهرام ناظری

کنسرت شهرام ناظری

کنسرت افسانه های موسیقی ایرانی و  تاجیک:

shahram nazeri @ davlatmand kholow

در لندن را از دست ندهید

با ما در این شب به یاد ماندنی همراه باشید

برای تهیه بلیط به سایت زیر مراجعه کنید

www.ticketing.news

info:07944458533

barbican hall , skill steet londonderry couny borough , united kingdom

7.30pm